ขั้นตอนการทำงาน

  • ลูกค้าส่งความต้องการในการออกแบบตกแต่ง และรายละเอียดงาน รูปพื้นที่ที่จะตกแต่ง ทาง E-mail
    หรือทาง Line@ หากมีแบบเฟอร์นิเจอร์
    ที่ถ่ายรูปไว้ ให้แนบมาด้วย
  • แจ้งงบประมาณที่ใช้ในการออกแบบตกแต่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแบบและงานตกแต่ง
  • แจ้ง Theme หรือ Concept งานที่ต้องการ เช่น Modern ,Loft หรือโทนสีที่ชอบ
  • ลูกค้าที่ไม่มีแปลนหรือไม่สะดวกเขียนแปลน ให้ส่งเบอร์โทรและรายละเอียดงานคร่าวๆให้ทาง E-mail
    ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับ
  • ทางเรายินดีให้คำปรึกษา โทร 0876452929


Visitors: 34,767