ABOUT US

องค์กรบริษัทของเราเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งตั้งแต่ปี2554 จนถึงปัจจุบันโดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทาง Interior Design ,3D Design ,Event ,Booth ,Exhibition และงานโครงสร้างต่างๆรวมถึงงาน ออกแบบตกแต่ง

และบริการของเราประกอบด้วยงานเฟอร์นิเจอร์ ในรูปแบบต่างๆ หรือสั่งทำแบบพิเศษ งานออกแบบ3Dต่างๆ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง และงานอีเวนต์ โดยมีทีมออกเเบบจากทีม "โคตรกราฟฟิก"    

 
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเสนองานและราคาคุณภาพให้ท่านพิจารณา เพื่อเติมเต็มความต้องการของท่านทั้งในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและงานออกแบบตกแต่ง เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างลงตัวโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า10ปี ในงบประมาณที่ท่านพึงพอใจ
ออกแบบตกแต่งวันนี้ ฟรี! ค่าวัดหน้างาน
ติดต่อ 0644691616

 

 
Visitors: 48,177